Klasickou řezanou vinylovou reklamu na autech, výlohách, reklamních tabulích a jiných nosičích jistě není potřeba zvlášť podrobně představovat. Ačkoliv je v poslední době v četných případech nahrazována či kombinována s velkoplošným tiskem na samolepící materiály, své uplatnění v základní firemní reklamě stále má.

Několik ukázek naší práce:

Servisní dodávka (Strakonsped).

Tahače a vrata návěsů (Strakonsped).

Malá dodávka (Elektro Matoušek).

Billboard s dlouhodobým polepem (Garantstav).

Automobily nákladní i osobní (Osiva Boršov).

Polepy výloh (Pohřební služba).